top of page

Interview met InnoPastry over deelname aan de PIB Nutrition2Health

Op 27 maart 2024 ging de Partners-for-International-Business (PIB) ‘Nutrition2Health’ voor Vlaanderen officieel van start met de ondertekening van het convenant en de bespreking van het Plan van Aanpak. En marge van deze bijeenkomst had onze landbouwadviseur Caroline Schauvlieger een kort interview met Richard Huisman, adjunct-directeur van InnoPastry, over zijn verwachtingen van deze PIB. InnoPastry is een Nederlandse voedselproducent van eiwitverrijkte gebakjes en desserts. Al vijftien jaar volgt Innopastry met veel interesse de ontwikkelingen op de Vlaamse markt voor voeding in de zorg. Het is de eerste keer dat InnoPastry gebruik maakt van een handelsbevorderingsinstrument van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Richard Huisman, adjunct-directeur van Innopastry


Een PIB is een meerjarig handelsbevorderingsinstrument van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. De PIB ‘Nutrition2Health’ richt zich op de Vlaamse markt. De volgende bedrijven nemen deel aan deze PIB : Daily Fresh Food, Hutten,  InnoPastry, Oranka, Sophyn Greens en Verdifood (Noorymed).


Wat is voor jou de meerwaarde van deelname aan deze PIB?

Richard: “Ondanks dezelfde taal is Vlaanderen toch echt anders dan Nederland en kun je dus ook niet op dezelfde manier je product op de Vlaamse markt verkopen als op de Nederlandse markt. Soms denk je dat dingen in Vlaanderen anders zijn, maar blijken ze toch hetzelfde als in Nederland, terwijl een andere keer dingen soms anders lopen zonder dat je er besef van hebt. Een voorbeeld van dit laatste is dat je het bij Nederlandse klanten meteen over de prijs en het product kunt hebben, terwijl je bij een Vlaamse gesprekspartner eerst een vertrouwensrelatie moet opbouwen en pas daarna het product en de prijs ter sprake kunt brengen.


Zowel in Nederland als in Vlaanderen lopen we tegen een zorginfarct aan en daarom is het des te belangrijker om van en met elkaar te leren hoe wij met preventie ondervoeding in de zorg kunnen aanpakken. Ook het feit dat je in het kader van een PIB met andere sectorgenoten een buitenlandse markt betreedt, stelt je in staat om van elkaar te leren en om met elkaar naar een oplossing te zoeken voor de tegengekomen uitdagingen.


Met deze PIB hoop ik niet zo zeer om zo snel mogelijk mijn product op de Vlaamse markt te kunnen verkopen, als wel te leren hoe wij samen met Vlaamse klanten een oplossing kunnen bedenken om het zorginfarct te vermijden. Net zoals wij ook met Nederlandse klanten naar een oplossing voor dit probleem proberen te zoeken. Het gaat mij dus vooral om te leren over de behoeftes van de Vlaamse zorginstellingen, zodat wij onze producten of toepassingen kunnen aanpassen aan de specifieke eisen van deze klantengroep en zo kunnen bijdragen aan het betaalbaar houden van onze toekomstige zorg. Daarnaast zijn ook de contacten met de andere PIB-partners, zoals het Vlaamse platform NuHCaS en de Nederlandse organisatie Voeding in de Zorg, van grote toegevoegde waarde voor ons bedrijf.


Al met al hopen wij dus via deze PIB de Vlaamse markt met al zijn eigenschappen te leren kennen, contacten op te doen en te ontdekken of ons product voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften van de zorginstellingen.


Tot slot is het ook zo dat de Nederlandse en Belgische zorgmarkten niet alleen veel regionale en nationale verschillen kennen, maar ook overeenkomsten. Juist van deze overeenkomsten kan men veel leren voor het benaderen van een andere markt. Zo zal de opgedane ervaring op de Vlaamse markt voor ons ook weer van pas komen bij het ondernemen op andere regionale of nationale markten. Oftewel, wij verwachten dat Vlaanderen voor InnoPastry als een katalysator voor ons bredere exportverhaal zal dienen."


Wat hoop je over 3 jaar, aan het einde van deze PIB, met je bedrijf bereikt te hebben ?

"Dat wij met alle deelnemende bedrijven, ieder op zijn eigen manier, een oplossing hebben kunnen bieden aan de zorgproblematiek van de toekomst. En dat wij met alle deelnemers ons tijdens deze drie jaar hebben kunnen door ontwikkelen, zowel persoonlijk, als bedrijf en als cluster."Was je voor deze PIB al actief op de Vlaamse markt met je bedrijf en zijn culturele verschillen een issue denk je?

"Ja, InnoPastry heeft al jaren een prettige samenwerking met Revogan, een Vlaamse producent van dieetvoeding, waarmee we in Vlaanderen veel doen richting diëtisten. Maar wij denken dat er voor ons bedrijf zeker nog ruimte is richting de algemene patiëntenvoeding.

Er zijn zeer zeker culturele verschillen, iedere keer als ik de Belgische grens oversteek merk ik dat ik toch een knop omdraai. Ik benader de Vlaamse contacten op een rustigere manier dan dat ik dat in Nederland zou doen en ben me er erg van bewust dat in Vlaanderen contact boven contract geldt."


Hoe zijn je eerste indrukken van deze PIB?

De voorbereidingen waren zeer gedegen. Er is veel tijd gestoken in het met elkaar afstemmen over de manier waarop het cluster de Vlaamse markt wil gaan aanvliegen. Al met al was de aanloop erg rustig en zorgvuldig voorbereid, maar uiteindelijk is dat minstens zo belangrijk als snelheid. Ik heb er veel zin in en hoop dat de PIB-bedrijven goed met elkaar kunnen optrekken."Comments


bottom of page