top of page
Nutrition2Health_header

Voeding in de zorg in
Vlaanderen & Nederland:

Beter Samen!

Er is nog te weinig aandacht voor voeding gerelateerde gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen die in zorginstellingen verblijven. Malnutritie of het gebrek aan de juiste voedingsstoffen voor elke patiënt is helaas nog een veelvoorkomend probleem.

 

Nutrition2Health speelt actief in op dit thema, om met zowel Vlaamse als Nederlandse partners de Vlaamse zorginstellingen te motiveren om een meer gepersonaliseerd voedingsbeleid in te voeren.

Nederlandse kennis en innovatie binnen voeding in de zorg

De Nederlandse kennis en productinnovaties op het vlak van ‘voeding in de zorg’ wekken interesse bij Vlaamse zorginstellingen. Ook inzichten vanuit Nederland rond interventie- en ziekte gerelateerde malnutritie, overtuigen Vlaamse zorginstellingen ervan om met hun voedingsbeleid aan de slag te gaan.

 

Nederland is erin geslaagd om de maatschappelijke zorgkosten van ondervoeding tastbaar te maken en daarmee effectieve maatregelen ter bestrijding van ondervoeding heeft geformuleerd. Tegelijkertijd bieden deze maatregelen ook een antwoord op de problematiek rondom voedselverspilling.

Nutrition2Health_grens_samenwerking.png

Grensoverschrijdende samenwerking

Intensieve contacten tussen Nederlandse en Vlaamse organisaties op dit thema hebben ertoe geleid dat de landbouwministers Brouns (Vlaanderen) en Adema (NL) de samenwerking begin 2023 formeel hebben bekrachtigd.

 

Deze bekrachtiging was de aanleiding voor opzetten van een meerjarig uitvoeringsprogramma tussen het Vlaamse NuHCaS en het Nederlandse Alliantie Voeding in de Zorg; om zo kennis uit te delen en samen grensoverschrijdende projecten te initiëren.

Nutrition2Health

Nutrition2Health is een initiatief van de Nederlandse ambassade in Brussel, Foodsayers, LIOF en psps business abroad. Het team is al sinds 2017 actief bezig met het thema voeding in de zorg en de daarbij groeiende belangstelling. Niet alleen om zorginstellingen te informeren en te activeren, maar ook om breder draagvlak te creëren binnen Vlaanderen. 

bottom of page